google-site-verification: googleb829597e2974163a.html

Sjamanistisk healing


Sjamanistisk healing er helings teknikker som sjamen over hele verden på en eller annen måte har brukt for å hjelpe de mennesker som trengte deres hjelp.

Ved hjelp av mine guider og kraftdyr på den andre siden bruker jeg disse teknikkene for å gjenopprette sjelens kraft og gi livskraften en boost.

I sjamanistisk Healing arbeidet gjøres for å jobbe med den spirituelle aspektet  av sykdom.

Det er tre vanlige årsaker til sykdom i det sjamanistiske verdensbilde.

En person kan ha mistet hans eller hennes kraft, noe som kan gi depresjoner eller kronisk sykdom eller en serie med uhell. I dette tilfellet gjør sjamanen en sjamanistisk reise for å finne og ta med tilbake kraft til klienten. Elle en person kan ha mistet en del av sin sjel/ essens som gir Sjel/essens tap som mange ganger skjer etter en emosjonell eller fysisk trauma som ulykke, operasjoner, overgrep, kriks trauma, opplevd en naturkatastrofe, skilsmisse, Når en som en er glad i dør eller andre traumatiske omstendigheter som fører til sjokk.

Sjeletap kan føre til at en føler seg uten for seg selv, post-traumatisk stress syndrom, Depresjon, sjukdommer, immun problemer, avhengighet, sorg som ikke gir seg og koma. Sjeletap kan hindre oss i å ha sunne forhold og det livet vi ønsker å leve. Det er Sjamanens oppgave å finne de delene som har flyktede og forsvunnet grunnet trauma ved å foreta en sjelehenting seremoni.

En annen årsak til sykdom fra et sjamanistisk perspektiv er blokkeringer eller negative energier som en klient har fått på seg grunnet sin egen tap av energi eller sjel. Disse spirituelle blokkeringene skaper også sykdommer vanligvis i et bestemt sted i kroppen. Det er sjamanens oppgave å lokalisere og ta vekk disse skadelige energiene i kroppen.

 

En Sjaman Helbreder både de levende og avdøde. Når en sjaman skal heale  en avdød så utfører han en Psykopomp seremoni ved å hjelpe de som har død over til en komfortabel og fredfull plass. Seremonien kan også inkludere rense et hus eller landområde som er i en ikke fredfull tilstand. En utdriving kan være nødvendig for å rense en person for en uønsket ånd.

Energi ballansering

Energikroppen er ofte belastet av stress fra det livet vi lever, sykdoms traumer eller daglig press fra utilfredsstillende omstendigheter. Gjenoppretting av kraft og ballanse gjøres med krystallmedisin, energiheling som Reiki eller andre teknikker som virker på et ikke-fysisk nivå.

Sjelehenting:

Når vi blir såret, skadet,  traumatisert eller går i sjokk, kan deler av vår sjel ta tilflukt andre steder for vår egen selvbeskyttelse. I seg selv er dette en positiv handling i heling og beskyttelse, men det kan bli et problem hvis sjelebiter kommer på avveie, blir utilgjengelige eller ikke vil komme tilbake. Denne tilstanden er kjent som sjeletap. Heling gjøres ved at disse delene hentes tilbake (sjelehenting).

Energi/ånde utrensking:

Vi kan også bli syke eller kraftløse gjennom påvirkning av andre eller den påvirkningen livet har på oss, hvor energipåvirkning eller ånde-inntrenging inntar vår kropp og skader den. Helingen skjer gjennom å fjerne den inntrengte energien/ånden (energi/ånde uthenting) og gjeninnføre kraften til klienten.

For å booke en avtale, ring +47 45502969 

eller mail: epost@reiseninnover.no

Pris 600 kr


© Willy kjer pederden 2016