google-site-verification: googleb829597e2974163a.html

Help the Indians, Indiansk støtteforening

Help the Indians

Indiansk støtteforening

Jeg følger mitt hjerte og gjør dette utrolige viktige arbeidet i lidenskap, respekt, kjærlighet og ydmykhet for alle indianere og deres forfedre.

Indiansk Støtteforening (http://www.helptheindians.com) er en seriøs hjelpeorganisasjon, og vårt hovedformål er å samle inn penger til trengende indianere i Nord-Amerika. Vi vil på denne måten være med på å bedre deres levevilkår. Dette arbeidet skjer på idealistisk grunnlag og er non-profitt.

Indiansk Støtteforenings hovedinntekt kommer hovedsaklig fra
salg av ekte indiansk kunst og håndtverk som blir importert fra Nord-og Sør-Amerika, men vi tar imot donasjoner og har også støttemedlemskap. Vi er selvsagt dypt takknemlig for at enkeltpersoner, familier, bedrifter og lag gir sin støtte. Vi trenger flere støttemedlemmer.

Hjelp oss og hjelpe ved å gi noen kroner til denne lidende stolte urbefolkning som ingenting har... . Fattigdommen er stor! . Hjelpen foregår på indianernes vilkår og premisser.

For tiden prøver vi å samle penger for å donere til innkjøp av elektriske ovner til innbyggerne i Lakotareservatet i Pine Ridge. Den siste uka har det vært temperaturer under -25 grader. I løpet av den kaldeste delen av vinteren, er det mange mennesker i Pine Ridge som ikke har varme i sine hjem.

De fleste av de 40,000 innbyggerne har ikke vedovn og er avhengige av propan. En ukes oppvarming med propan koster for tiden 120$. Stammens Komite for Energi har anbefalt trygge elektriske ovner som den beste måten å skaffe varme på, da disse er mye billigere i drift. Vi vil også donere ved til de som har vedovner

Min visjon for organisasjonen er å fokusere på hvilken smerte innfødte indianere har måtte tåle og gjennomgå på grunn av den hvite manns ego og blodtørstighet. Indianerne ble frarøvet alt de hadde og de opplever den dag i dag at de ikke blir tatt på alvor og blir ikke behandlet med respekt av byråkratiet hvor de bor.

Nesten all min fritid bruker jeg på å holde et målrettet fokus for min hjertesak, å hjelpe indianere som lever i ekstrem fattigdom. Jeg vil alltid være en talsmann og kjempe for rettferdighet og indianernes rettigheter.

Mennesker som bor utenfor reservatene kan nyte godt av å bli kjent med indianernes levemåte og tankesett. Vi håper så mange mennesker som mulig vil få en oppvåkning med god hjelp av indianerne. De har tross alt levd i harmoni og pakt med hele skaperverket, og behandlet alt som finnes der med respekt og ydmykhet. 

De tar aldri mer enn de trenger; i motsetning til mange andre mennesker på denne kloden. La heller denne materialismen komme indianerne til gode og gi de litt hjelp i form av donasjoner og positivitet.

Jeg følger mitt hjerte og gjør dette arbeidet i

lidenskap, respekt, kjærlighet og ydmykhet

for alle indianere og deres forfedre.

Mitakuye oyasin.

Olav Redheart

© Willy kjer pederden 2016